SKETCHMEGIFT תקנון אתר

אתר סקץ מי גיפט  מכבד ומחויב לפרטיות המשתמשים ופועל לשם הגנת פרטיות המשתמשים ושמירת המידע אודותיהםוזאת בהתאם למדיניות שתפורט להלן:

הצהרה זו בדבר מדיניות הפרטיות הנו הסכם נספח, המהווה חלק בלתי נפרד, להסכם תנאי השימוש ותקנון האתר ועכ יש לקרוא הצהרה זו בצמוד לקריאת הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.

רישום פרטי המשתמשים במאגר המידע:

כחלק מתהליך הרישום נדרש המשתמש לספק פרטים אישיים, כאשר המידע המסופק הינו מידע בסיסי ונחוץ לצורך אספקת השירותים, לרכישת המוצרים ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי לשיפור השירות.

לידיעתך, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כאחד!

הפרטים האישיים אשר נאספים מהמשתמשים נשמרים במאגר המידע של האתר, גם אם הפסיק המשתמש לקבל שירותים מהאתר.

דיוור אלקטרוני:

בעת ההרשמה ופתיחת חשבון לקוח באתר, למשתמש האופציה להירשם לניוזלטר, כאשר במסגרת זו מקבל האתר את הסכמת המשתמש לעשות שימוש בפרטיו לשם משלוח תכנים שיווקיים, פרסומיים, הודעות, מבצעים, עדכונים ו/או כל מידע רלבנטי אחר בנוגע לאתר הן באמצעות הדיוור האלקטרוני והן בדיוור ישיר כגון טלפונים, פקסים, מסרונים ובכל דרך שיווקית אחרת המוכרת.

למשתמש הזכות לבטל באופן מיידי את ההרשמה לניוזלטר ישירות מממשק ניהול חשבונו באתר.

מסירת מידע לצד שלישי:

אתר סקץ מי גיפט  יחייב במסגרת מדיניותו שלא להעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים של משתמשים אשר נשמרים במאגר המידע של האתר אלא באישור ובהסכמת המשתמש עצמו, וזאת למעט במקרים הבאים:

 שימוש בפרטי הלקוח וכל מידע אודותיו המצוי בידי האתר לשם התקשרות עימו.

במידה תתבצע רכישת מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר, יועברו הפרטים, במסגרת הסכמת המשתמש, המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.

במידה ויש צורך לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על הביטחון האישי של משתמשי האתר, או של הציבור.

במידה של מחלוקת משפטית בין השתמש לבין האתר שתחייב חשיפת פרטי המשתמש עפי דין ו/או לצורך ההליכים המשפטיים.

במידה והמשתמש יבצע פעולות המהוות עבירה פלילית ובניגוד לדין.

במידה והמשתמש יפר את הסכם תנאי השימוש ותקנון האתר.

במידה ויתקבל צו שיפוטי המורה לאתר למסור את הפרטים של משתמש מסוים לצד שלישי.

במידה והאתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לצד ג‘, ובלבד שאותו צד גיקבל על עצמו כלפי המשתמשים הרשומים באתר את הוראות מדיניות פרטיות זו.

במידה ואם וככל שיוחלט על העברת הגבייה ו/או צורת התשלום ו/או שירות הלקוחות של האתר לצד גו/או על הזמנת ניתוחים סטטיסטיים מצד ג‘, יועבר לאותו צד גאך ורק המידע הדרוש לצורך מתן השירות הרלבנטי, וזאת בכפוף להתחייבות צד גלשמור על מאגר המידע.

קוקיז“, עוגיות” (Cookies):

האתר משתמש בעוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים טטיסטיים אודות השימוש באתר ולאימות פרטים, וזאת בכדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים ולצורכי אבטחת מידע.

טכנולוגית ה-Cookies סטנדרטית וקיימת ברוב אתרי האינטרנט המרכזיים. מרבית הדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלתCookies.

חשוב לדעת, כי בכדי לנצל את יישומי האתר, מומלץ שלא לבטל את ה– Cookies של האתר.

קישורים לאתרים אחרים:

מדיניות השמירה על פרטיות המשתמשים כפי שמפורטת לעיל חלה על אתר סקץ מי גיפט  בלבד. האתר עשוי לכלול הפניות או קישורים לאתרים אחרים אשר לא פועלים או נשלטים באמצעות אתרנו ועכ המדיניות והנהלים שתוארו כאן אינם חלים על צד ג. אנו ממליצים ליצור קשר עם אתרים אלה ישירות לקבלת מידע על מדיניות הפרטיות שלהם.

אבטחה:

אבטחת המידע האישי של משתמשי האתר חשובה לנו ומהווה נר לרגלינו. לצורך כך אנו נוקטים בצעדים סבירים כדי להגן על הנתונים האישיים הנשלחים באמצעות האתר, מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, גילוי, שינוי או הרס.

יחד עם זאת, לצערנו, לא ניתן לשלול שיבושים אפשריים באופן מוחלט. עכ הינך מצהיר ונותן בזאת הסכמתך, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לתביעה כנגד סקץ מי גיפט  ו/או מי מטעמו במקרה של נזקים שייגרמו מתקלות ו/או שיבושים כאמור.

פרטי ההתחברות של המשתמש לשירותים הניתנים באתר מטעם סקץ מי גיפט  הינם אישיים ואין להעבירם לצד ג‘. על המשתמש האחריות והחובה לדאוג שפרטים אלו לא ייחשפו ולעדכנן את אתר סקץ מי גיפט במקרה וקיים חשש שהפרטים אכן נחשפו.

הגנה מיוחדת על ילדים מתחת לגיל 13:

האתר איננו אוסף ביודעין מידע אישי לגבי קטינים מתחת לגיל 13, אלא באישור הורה ו/או אפוטרופוס. אם יש לך סיבה להאמין כי ילד מתחת לגיל 13 סיפק פרטים אישיים אלינו באמצעות אתר זה, אנא פנו אלינו, ואנחנו נשתדל למחוק את המידע ממסדי נתונים שלנו.

הגבלת אחריות:

כתוצאה משינויים דינאמיים באתר, יתכנו אי דיוקים ו/או טעויות בתכני האתר. במקרה כזה הנך נדרש ליצור עמנו קשר לבירור סופי של הפרטים המפורטים באתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים, השירותים, תנאי השירות והתשלום.

שינויים במדיניות הפרטיות:

תוכן האתר עשוי להשתנות מעת לעת ולפיכך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת ומעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כמשתמש באתר, הנך נדרש לעיין במדיניות זו מעת לעת, ובמיוחד לפני שתספק נתונים אישיים.

זמני אספקה:

7 ימי עסקים מרגע השלמת העסקה. במידה ובחרתם להוסיף הקלטה אישית השלמת העסקה תוגדר מרגע שליחת הקלטה תקינה לשימוש. הזמנות שיקלטו אחרי השעה 16:00 יחשבו שנקלטו ביום העסקים הבא.

ביטול עסקה:

מכיוון שמדובר במוצר אשר מיוצר אישית עבורכםלאחר ייצורו, לא ניתן לבטל את העסקה. עסקות שיבוטלו לפני ייצור יחויבו בדמי ביטול על סך 3% מערך  העסקה

במידה ולא התחלנו לעבוד על הציור במידה וכבר קיבלתם סקיצה ולא אהבתם על כל 2 דמויות תשלמו 90 ש”ח

יצירת קשר:

לשאלות ובירורים נוספים בנוגע להגנת הפרטיות באתר, ניתן ליצור עימנו קשר טלפוני ו/או באמצעות המייל.

טלפון: 054-830-5373

וואטסאפ: 054-830-5373

דוא״ל:[email protected]

 כתובת העסק שלנו

 הדרור 3 קרית אונו